Dnes je 19.6.2024

svátek má Leoš.
Přejeme vše nejlepší !!!

NÁSTĚNKA


PLAV?N?12.září 2013
Od 11.9.2013 p?ibli?n? do p?lky listopadu jezd? p?ed?kol?ci a st?ed??ci do baz?nu na v?uku plav?n?. Jezd? se do ?esk? L?py na Sever. Sebou plavky, ru?n?k a pit??ko.

ZOO D???N21.května 2013
V p??t?m t?dnu s na?imi d?tmi nav?t?v?me zoologickou zahradu v D???n?. Pojedeme v den, kdy bude hezky. Dal?? informace dopln?me.

Dopravn? h?i?t?!!!!!18.května 2013
Ve st?edu 22.5.2013 odj?d?j? velk? d?ti na dopravn? h?i?t? do ?esk? L?py. Pojede se a? po ob?d?, tud? sebou pit? a n?jakou malou sva?inku. N?vrat bude cca v 15:50 na vlakov?m n?dra?? v Nov?m Boru. Vyzv?dn?te si d?ti pros?m tam.

DIVADLO!!!13.května 2013
Dne 24.5.2013 jdou v?echny d?ti do divadla na poh?dku Sn?hurka a sedm trpasl?k?. Poh?dka za??n? v 8:30 hodin. Je pot?eba aby v?echny d?ti byly nejpozd?ji v 7:30 ve ?kolce.

BES?DKA8.května 2013
Dne 16.5.2013 od 16:00 hodin se kon? bes?dka ke dni matek. Na v?echny se u? moc t??me....

V?t? V?s mate?sk? ?kola Beru?ka8.ledna 2013
V?en? rodi?e a n?v?t?vn?ci na?? ?kolky. S pot?en?m V?m oznamujeme zah?jen? provozu webov?ch str?nek na?? ?kolky. Naleznete zde fotogalerii z akc? konan?ch na?? ?kolkou, p?ebaly na DVD z vybran?ch akc?, texty b?sni?ek a mnoho dal??ch u?ite?n?ch informac?. V???me, ?e se str?nky budou l?bit a napln? Va?e o?ek?v?n?. S pozdravem va?e M? Beru?ka Nov? Bor.
Nástěnka
PLAV?N?
ZOO D???N
Dopravn? h?i?t?!!!!!
DIVADLO!!!
BES?DKA
V?t? V?s mate?sk? ?kola Beru?ka
© MŠ-Beruška 2012 | PePráš-WebDesign&CargoTransport | SEO webu sledují SEO nástroje.cz | spřátelené weby: Autoservis Ječný - Příbram , Jan Prášil - Nový Oldřichov, VALZIM - Nový Oldřichov